sitesworld.com

World Time

SAST to ST (Samoa)

South African Standard Time (GMT 2) to Samoa Standard Time (GMT -11)

SAST to ST (Samoa) Conversion Table

00:00amSAST=11:00amST (Samoa)sitesworld.com 01:00amSAST=12:00pmST (Samoa) 02:00amSAST=13:00pmST (Samoa) 03:00amSAST=14:00pmST (Samoa)sitesworld.com 04:00amSAST=15:00pmST (Samoa) 05:00amSAST=16:00pmST (Samoa) 06:00amSAST=17:00pmST (Samoa)sitesworld.com 07:00amSAST=18:00pmST (Samoa) 08:00amSAST=19:00pmST (Samoa) 09:00amSAST=20:00pmST (Samoa)sitesworld.com 10:00amSAST=21:00pmST (Samoa) 11:00amSAST=22:00pmST (Samoa) 12:00pmSAST=23:00pmST (Samoa)sitesworld.com 13:00pmSAST=00:00amST (Samoa) 14:00pmSAST=01:00amST (Samoa) 15:00pmSAST=02:00amST (Samoa)sitesworld.com 16:00pmSAST=03:00amST (Samoa) 17:00pmSAST=04:00amST (Samoa) 18:00pmSAST=05:00amST (Samoa)sitesworld.com 19:00pmSAST=06:00amST (Samoa) 20:00pmSAST=07:00amST (Samoa) 21:00pmSAST=08:00amST (Samoa)sitesworld.com 22:00pmSAST=09:00amST (Samoa) 23:00pmSAST=10:00amST (Samoa)

More SAST conversion tables